Uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę śmierci kpt Zdzisława Brońskiego ps. "Uskok"

Zdjęcie

Body

Towarzystwo Przyjaciół Milejowa było obecne 21 maja w Nowogrodzie i w Łęcznej na uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę śmierci kpt Zdzisława Brońskiego ps. "Uskok". Wiązankę kwiatów złożyli Mieczysław Gajowiak, Andrzej Dyczewski i Kazimierz Woś.

75. rocznica bitwy pod Monte Cassino

Zdjęcie

Body

17 maja 2019r. (piątek) w przededniu 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino Towarzystwo Przyjaciół Milejowa miało przyjemność uczcić to wydarzenie wspólnie z ZS Nr 2 w Milejowie. TPM reprezentowali - Mieczysław Gajowiak, prezes i Kazimierz Woś, nauczyciel historii. Uczniowie ze szkół w Jaszczowie, Białce, Trawnikach, Puchaczowie i Milejowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Historycznym o Monte Cassino.

​​​​​​​Regulamin konkursu historycznego

Zdjęcie

Body

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Milejowa ul. 3 – go maja 1, 21-020 Milejów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego i Świdnickiego. Konkurs przeprowadzany jest tylko na szczeblu finału, dnia 7 czerwca  2019r. O miejscu przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w odpowiednim terminie. Do szkół, które zgłoszą uczestników zostaną dostarczone zagadnienia do konkursu, z którymi powinien zapoznać się wytypowany przez nauczyciela uczeń lub uczniowie. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Milejowa ul. 3 – go maja 1, 21-020 Milejów.

Regulamin konkursu literackiego

Zdjęcie

Body

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Milejowa ul. 3 -go maja 1, 21-020 Milejów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do publikacji nadesłanych prac w publikacji, kalendarzu lub śpiewniku oraz w formie wystawy z umieszczonym imieniem i nazwiskiem autora.